MENU

Jabatan Kejuruteraan
Photo Name Designation Tel Fax Email
En. Zairi Anuar bin Zakaria Zairi Anuar bin Zakaria Penolong Jurutera Kawalan Bangunan 09-6811149 zairi@terengganu.gov.my
Jabatan Perkhidmatan Perbandaran Dan Perlesenan
Photo Name Designation Tel Fax Email
En. Rosmani bin Ahmad Rosmani bin Ahmad Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 09-6811149 rosmani@terengganu.gov.my
Jabatan Perhubungan Awam Dan Korporat
Photo Name Designation Tel Fax Email
Wan Norsyaliza binti Wan Ramli Wan Norsyaliza Binti Wan Ramli Penolong Pegawai Undang-undang 09-6811149 norsyaliza@terengganu.gov.my
Pn. Siti Dalina binti Abdullah Siti Dalina binti Abdullah Penolong Pegawai Tadbir Korporat 09-6811149 dalina@terengganu.gov.my
Jabatan Perancangan Pembangunan Dan Lanskap
Photo Name Designation Tel Fax Email
Pn. Engku Anita binti Engku Yusoff Engku Anita binti Engku Yusof Penolong Pegawai Senibina 09-6811149 engkuanita@terengganu.gov.my
Wan Suhaili binti Wan Said Wan Suhaily binti Wan Said Penolong Pegawai Perancang Bandar & Desa 09-6811149 wsuhaily@terengganu.gov.my
En. Ramli bin Tahir Norazmi bin Razali Penolong Arkitek Lanskap 09-6811149 ramlitahir@terengganu.gov.my
Unit Urusetia Pusat Setempat OSC
Photo Name Designation Tel Fax Email
Nor Nadiah binti Najib Pegawai Perancang Bandar dan Desa 09-6811149
Pn. Normala binti Zainal Normala binti Zainal Pen. Peg. Perancang Bandar dan Desa 09-6811149 normala@terengganu.gov.my
Pn. Rosmaliza binti Mohamad Rosmaliza binti Mohamad Penolong Pegawai Senibina 09-6811149 rosmaliza@terengganu.gov.my