MENU

Soal selidik kepuasan pelanggan terhadap kemudahan dan perkhidmatan ICT yang disediakan di Majlis Daerah Hulu Terengganu.

SILA KLIK PAUTAN BERIKUT :

https://forms.gle/2asfRqt1AiTk3wSH7

Dapatan kajian soal selidik ini akan digunakan untuk penambahbaikan kemudahan dan perkhidmatan ICT Majlis Daerah Hulu Terengganu.