MENU

AHAD, 28 FEBRUARI 2016: Semua Ketua Jabatan, Bahagian dan Unit, Ahli-ahli Majlis dan Pengerusi Jawatankuasa Perwakilan Penduduk (JPP) telah dijemput bagi menghadiri Majlis Taklimat Pelan Transformasi Pihak Berkuasa Tempatan Peringkat Zon Timur bertempat di Dewan Besar, Wisma Darul Iman yang melibatkan semua PBT dari negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan. Hadir bagi menjayakan Majlis ini ialah Y.B Datuk Halimah binti Mohamad Sadique, Timbalan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.