MENU

 

Nama : En. Jusman Bin Ibrahim
Tarikh Lahir : 01 Oktober 1972
Jawatan : Pegawai Tadbir Negeri Gred N52

 

Pengalaman Berkhidmat : -

 

Jawatan Agensi Tarikh Berkhidmat

Yang Dipertua Gred N52

Majlis Daerah Hulu Terengganu

16 Januari 2019