MENU

Bahagian Pentadbiran.
Fungsi:-

  • Pengurusan mesyuarat
  • Urusan surat menyurat
  • Perhubungan Awam
  • Pengurusan Stor
  • Keselamatan Pejabat.
  • Kebersihan Pejabat

Bahagian Kewangan.
Fungsi:-

  • Pungutan Hasil
  • Pembayaran
  • Gaji/Elaun
  • Pembayaran Buku Vot
  • Daftar Amanah
  • Buku Tunai
  • Penyata Bulanan/Tahunan
  • Pinjaman Kenderaan/Komputer
  • Penyata Kira-Kira Tahunan.

Bahagian Perancangan Dan Pembangunan
Fungsi:-

  • Penyeliaan Projek Pembangunan
  • Penyeliaan/Penyelenggaraan Landskap/Taman
  • Pengindahan Bandar/Landskap/Taman
  • Kelulusan Pelan Bangunan
  • Kebenaran Merancang

Bahagian Penilaian Dan Perkhidmatan Harta
Fungsi:-

  • Penilaian Semula
  • Pindaan Senarai Nilaian
  • Menyimpan Rekod Pegangan/Harta
  • Pengeluaran Bil Taksiran
  • Sewaan/Pajakan Harta Majlis

Bahagian Perundangan Dan Penguatkuasaan
Fungsi:-

  • Penggubalan Undang-Undang Kecil/Peraturan
  • Penguatkuasaan Akta, Undang-Undang Dan peraturan Majlis
  • Denda/Kompaun
  • Pendakwaan Di Mahkamah